Lávka U Staru v Dodlevcích

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci