Lávka přes Radbuzu ve Stodě

Před opravou

Po opravě