Historie

Naše firma vstoupila na trh České republiky v roce 1992 a zabývala se především montážními pracemi, prováděnými u zákazníka, jako je např. rektifikace jeřábové dráhy, výroba a montáž OK. Během krátké doby, s přibívajícím počtem zakázek, byla zřízena vlastní rpovozovna, do které byla dodána kvalitní technika.

Jádro našeho pracovního kolektivu tvoří řada špičkových odborníků, bývalých zaměstnanců Dodavatelskoinženýrského závodu Škoda Plzeň. V dobách jejich působení v tomto závodě vyrostly v Plzni např. tyto stavby:
Dům kultury - centrum, plavecký bazén na Slovanech ale také lávka pro pěší u brány plzeňských pivovarů ...